tradafx

Tiếp tục xu hướng tăng với 2 vùng hồi tiềm năng từ NZDJPY

Giá lên
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Khung thời gian H4.
Thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, vậy nên kế hoạch giao dịch là: Dự đoán vùng mà thị trường sẽ hồi lại để tìm kiếm cơ hội mua vào.
Có 2 vùng tiềm năng để vào lệnh.
Vùng tiềm năng 1: 79.400
Vùng tiềm năng 2: 78.600
Phương pháp đề xuất: Giao dịch đảo chiều
Vùng 1: Stoploss theo các nguyên tắc ngắn hạn
Vùng 2: Stoploss theo các nguyên tắc trung hạn
Cả 2 vùng đều có vùng mục tiêu lợi nhuận tại 83.000
-------------------------------------------------------------------------
Cẩn trọng khi giao dịch và luôn đặt stoploss.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.