minhthang11079

Kèo V -Đ - V ngược break có ngon không

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hoàn thành mô hình vai đầu vai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.