tatdat9x

Sell NZD/USD

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Bán NU quanh 0.69500
Mục tiêu chốt lời tại 0.68300 và 0.67500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.