Mr_Fly

NZDUSD Hoàn thành con sóng 5 [Disclaim]

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
theo phân tích sóng elliot NZDUSD đang có tín hiệu hoàn thành con sóng 5 trong mô hình sóng đẩy 5 sóng
target hướng tới sẽ quanh 2 mức Fibo 100% và 161.8%
mọi người có thể thực hiện lệnh Buy NZDUSD với mức giá hiện tại và hướng TP của mình về 2 vùng giá phía trên SL toàn bộ tại : 0.71600
Good luck

Bình luận