Mr_Fly

NZDUSD Hoàn thành con sóng 5 [Disclaim]

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
theo phân tích sóng elliot NZDUSD đang có tín hiệu hoàn thành con sóng 5 trong mô hình sóng đẩy 5 sóng
target hướng tới sẽ quanh 2 mức Fibo 100% và 161.8%
mọi người có thể thực hiện lệnh Buy NZDUSD với mức giá hiện tại và hướng TP của mình về 2 vùng giá phía trên SL toàn bộ tại : 0.71600
Good luck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.