huypham25

NZDUSD - Tiếp tục là điểm Sell đẹp!

Giá xuống
huypham25 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tại khung H4 của cặp NZDUSD giá tiếp tục kéo ngược về ema, hình thành nên cú nén, cây nến signal bar là một cây bearish candle + false low khá đẹp.

Cùng chờ thị trường cho ta câu trả lời!
Đã hủy lệnh:
Lệnh này đã không khớp, giá tăng mạnh về SL nên đã hủy lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.