VFx-Fund

NZDUSD ĐỢI BREAKOUT CANH BUY

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- NZDUSD Đang test lại kháng cự đỉnh D1 trước đó, mn nên đợi dấu hiệu breakout để giao dịch theo

-Happy Trading-
*Lưu ý: Mọi phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.