FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
hello trader,
ae đã có plan gd cho phiên chiều và tối nay chưa?
Đây là PLan gd NU của Phố Trading :
Sell Set up NZDUSD :
Entry : 0.6140
SL : 0.61452
TP : 0.6095
Kèo gần 9RR, SL 5 pip nên khi giá chạy 10 pip ứng vs 2RR ae nhớ quản lệnh nhé!
Happy Trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.