TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_31/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau khi hình thành mô hình 3 đáy trong giai đoạn điều chỉnh, giá đã bật tăng mạnh đúng như dự đoán. Nếu xét về biên độ thì giá đã đạt tới biên độ mục tiêu, tuy nhiên cấu trúc xu hướng vẫn còn dk giữ vững, do đó view chủ đạo cho hôm nay vẫn là mua lên từ vùng giá phía dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.