AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH NZDUSD H1 - 12:10 (GMT+7) 05-12-2018

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
936 lượt xem
5
Phân Tích
- Xác Nhận Kết Thúc Mô Hình 5 Sóng Extended và bắt đầu trong sóng điều chỉnh
- Trong Sóng Điều Chỉnh đã phá vỡ vùng của sóng B, đợt Sóng C này khá tiềm năng đẩy giá xuống
- Tuy nhiên, nếu nhìn tổng quan thị trường ở khung thời gian lớn hơn:
+ Đợt 5 Sóng Lớn Extended ta xem như sóng 1
+ Đợt Sóng Hiện Tại đang trong giai đoạn sóng 2
- Từ đó, khả năng hình thành Sóng Flat về mặt Trung Hạn cho đợt sóng 2 này
_____
Kết Luận
- Giá dự kiến tiếp theo sẽ về vùng 0.382 và 0.5 của Fibonacci (Sóng A trong Flat)
- Sau đó, khả năng tiếp theo sẽ hồi về đợt 3 sóng theo mô hình Flat (Sóng B trong Flat)
- Tại vùng này, nếu chúng ta thấy được tín hiệu hình thành đợt sóng C trong Flat, lập tức cố gắng bắt sóng 3 trong sóng C bằng hiện tượng Breakout vùng sóng 2
Bình luận: Thị trường theo đúng nhận định, đợt sóng ban đầu, chờ đợi tín hiệu xác nhận đợt sóng hồi để bắt điểm Buy