AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH NZDUSD H1 - 12:10 (GMT+7) 05-12-2018

AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Phân Tích
- Xác Nhận Kết Thúc Mô Hình 5 Sóng Extended và bắt đầu trong sóng điều chỉnh
- Trong Sóng Điều Chỉnh đã phá vỡ vùng của sóng B, đợt Sóng C này khá tiềm năng đẩy giá xuống
- Tuy nhiên, nếu nhìn tổng quan thị trường ở khung thời gian lớn hơn:
+ Đợt 5 Sóng Lớn Extended ta xem như sóng 1
+ Đợt Sóng Hiện Tại đang trong giai đoạn sóng 2
- Từ đó, khả năng hình thành Sóng Flat về mặt Trung Hạn cho đợt sóng 2 này
_____
Kết Luận
- Giá dự kiến tiếp theo sẽ về vùng 0.382 và 0.5 của Fibonacci (Sóng A trong Flat)
- Sau đó, khả năng tiếp theo sẽ hồi về đợt 3 sóng theo mô hình Flat (Sóng B trong Flat)
- Tại vùng này, nếu chúng ta thấy được tín hiệu hình thành đợt sóng C trong Flat, lập tức cố gắng bắt sóng 3 trong sóng C bằng hiện tượng Breakout vùng sóng 2
Bình luận: Thị trường theo đúng nhận định, đợt sóng ban đầu, chờ đợi tín hiệu xác nhận đợt sóng hồi để bắt điểm Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.