huan162

NZD/USD 01->08/01/22 Phân tích theo PP Bob Volman

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tạo thành 1 cú nén giữa biên trên thành hộp và EMA . Hiện tại có thể BUY lên trên Chờ Thị trường trả lời .