FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tiếp tục canh sell NZDUSD như trên chart khi giá hồi về ema 20 và đóng cửa trở lại dưới đường EMA này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.