AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH NZDUSD1D 13:15 (GMT+7) 04-02-2019

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD có phản ứng giá tại Trend giảm, cho thấy dấu hiệu gỉam ngắn hạn, Chú ý tại vùng khoanh tròn đỏ bằng dấu hiệu Price action để quyết định xu hường dài hạn cho cặp tiền này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done TP 160 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.