URIFX

@NZDUSD => Đánh countertrend

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mình post trễ cặp này sau khi đã vào lệnh và reaction cũng rất tốt ở level mua:

========= Kết hoạch trade ========
tw = Wave C
sl = 0.6722
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Bình luận: so far so good
Giao dịch được đóng thủ công: