OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tôi xét thấy đây là những tín hiệu tốt trong ellilot. Sẽ là một đợt buy dài hạn khi những thanh nến, chu kì thời gian đều đã hớp với đồng nzd. Không chỉ NZDUSD tôi còn nhận thấy điểm thuận lợi để buy NZDCAD. Chúc các bạn thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.