NguyenThang33

NZD USD - Kháng cự hỗ trợ chưa bao giờ làm tôi thất vọng

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đang tiếp cận mức hỗ trợ đầu tiên tại 0.6672 (61.8% Fibonacci extension ) tại đây giá sẽ hướng về mốc kháng cự chính tại 0.6741 (61.8% Fibonacci retracement )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.