OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau đợt điều chỉnh trong Uptrend, view hôm nay sẽ là mua lên tại điểm giá nảy lên ở vùng kênh giá, hoặc khi giá nảy lên tại đường EMA .
Cũng không loại trừ giá sẽ điều chỉnh sâu nên các bạn nên xem xét các vị thế Price Action để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.