nngan8344

Phận tích kỹ thuật NZDUSD

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Coi xu hướng chính giảm là xu hướng ngày
- Tìm điểm bán, cắt lỗ, chốt lời ở khung 4h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.