NgocHaiPearlie

NZDUSD - Breakout trend hỗ trợ.

Giá xuống
FX_IDC:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng breakout trend hỗ trợ hướng đến mức tp như trên hình.
Bình luận:
Bình luận: