OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đã giảm đúng về vùng giá 0.6724 và bật tăng tại vùng này. Bên cạnh đó, vùng bật tăng này cũng chính là vùng kênh giá của Uptrend trên H1. (Kênh giá nhỏ bên trong)
Và theo nguyên tắc, đây sẽ là 1 setup vào lệnh đạt tiêu chuẩn( Tỷ lệ RR Ratio= 1:2)
Tuy nhiên nếu nhìn tổng quan, vùng giá 0.6750 lại là vùng hợp lưu với kênh giá giảm lớn trong trung hạn.Và tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều "Gấu" đang chờ Sell tại vùng này. Điều này kéo tới việc tỷ lệ RR không còn đạt tiêu chuẩn như trước.
Do đó, về cá nhân mình thì sẽ đứng ngoài trong tình huống này.
Các bạn cũng có thể vào lệnh nếu khẩu vị rủi ro cao hơn..

Smart and Safe Trading.