OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD sẽ tăng vào tuần sau về vùng 0,65. Sau đó nó có thể quay đầu giảm. Buy ngắn và sell dài .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.