OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đã có tín hiệu đảo chiều và mô hình sóng điều chỉnh có thể đã kết thúc. Sell và chờ sell NZDUSD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.