nngan8344

Phận tích kỹ thuật NZDUSD

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Xác định xu hướng chính 4h là xu hướng giảm
- Phân tích ở xu hướng ngắn hạn 1h và tìm điểm buy, sell ở khung 1h
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.