URIFX

NZDUSD có thể tăng từ correction

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu breakout + consolidation thì consider mua