truongdathuong

Canh sell NZDUSD D1

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Canh giá phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới với volume lớn và spread lớn. Một lệnh sell có thể mở.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.