anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC NZDUSD NGÀY 31/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Buy NU sl tp như hình
Lưu ý: Nhớ tuân thủ sl, đi đúng vol tài khoản
Giao dịch đang hoạt động:
running 25 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.