ToanAnhva

Tín hiệu đang chuyển sang chu kỳ tăng giá

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NDZ đang chuyển sang chu kỳ tăng