AMBroker

NZDUSD - chờ đợi break xuống để sell tiếp

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm
KHáng cự 0.6450-0.6485, 0.6560 và 0.6720
Hỗ trợ 0.6130
CHúng ta giữ vững quan điểm canh sell trong xu hướng giảm khi giá vẫn nằm phía dươis kháng cự 0.6450-0.6485
Price signal ở cặp này sẽ là break xuống của mô hình inside bar , chúng ta đã thấy nỗ lực break xuống, tuy nhiên giá đang hồi lại (khung D1) cùng chờ đợi trong hôm nay liêu có break được không, target sẽ là 0.6130
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.