VnRebates

NZDUSD - Nhiều dấu hiệu mạnh trong khung giá

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD tạo range giá với nhiều dấu hiệu mạnh: giá không thể về cạnh dưới cấu trúc, SOT giữa các sóng và trong cùng một sóng giảm lần lượt xuất hiện. Khối lượng toàn bộ range giá sau khi có dấu hiệu mạnh giảm dần, gợi mở một cấu trúc tích luỹ.

Giá đang xuất hiện các bước rút ngắn lực đẩy trong sóng giảm, kì vọng một nhịp test cung thành công trước khi giá tăng lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.