ngobao1975

Xu hướng NU từ 16/12

Giá xuống
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NU đang trong kênh giá tăng nhưng đã chạm đường xu hướng giảm dài hạn và cho áp lực giảm. Chờ SELL và TP/SL như trên chart.

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************
Đã hủy lệnh:
Giá đã phá trendline giảm hủy chiến lược chờ sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.