VanDaria

NZDUSD xu hướng tăng tiếp diễn, hình thành vùng hỗ trợ mạnh.

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau những phiên giằng co và vượt hẳn đc vùng kháng cự mạnh 0.695, biến vùng 0.695 trở thành vùng hỗ trợ mạnh. Xu hướng tăng vẫn tiếp diễn, dự đoán vẫn cần một pha nghi ngơi side way test lại vùng hỗ trợ 0.695.
- Sell 0.705 stoploss 0.71
Target: 0.695
- Long: 0.695 stoploss 0.69
Target: 0.705
Tỷ le r/l : 2/1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.