OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xét PTKT NU Trend giảm xu hướng chính,NU đi khá rõ nét khi chạm trend đều quay đầu,tuần tới canh trên bán xuống là chủ yếu,trên chart kỳ vọng giá test về trendline giảm ZONE 0.72700 là điểm Short về 0.69500 dừng lỗ 50pips,ZONE HT khung W là điểm LONG ngắn hạn đợi thị trường chạy chúng ta tính sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.