GAMOFX

CẨN TRỌNG NZDUSD

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xin chào mình là GAMOFX
Sau đây là 1 số dấu hiệu sớm FAKEY & BREAKOUT có thể tạo 1 cú tăng mạnh.

* khuyên nghị chủ đạo canh BUY
+ Nếu đợi xác nhận breakout, hay canh backtext về buy để RR cao
+ có thể canh buy sớm để RR cao sẵn tùy theo chiên lược ngắn hạn của bạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.