chuvanvuilng

Nhật ký trade 26-7-2022

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Long ngay biên trên
Phá trendline + tích lũy + lực nến
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.