NguyenThang33

NZDUSD - Đang đợi dấu hiệu để vào lệnh SHORT theo downtrend

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá của cặp vẫn đang di chuyển downtrend, và hiện tại giá vẫn đang trong giai đoạn hai. Để đảm bảo chắc chắn giá sẽ vẫn tiếp tục downtrend thì chúng ta cần có xác nhận giá phá vỡ giai đoạn hai và bắt đầu một giai đoạn 1 mới.
Tín hiệu có thể là: Khi gia đã phá vỡ giai đoạn 2, chúng ta cùng chờ đợi một tín hiệu tiếp theo: một Pin-bar thật sự với khoảng hơn 40 pip với đuôi nến dài, mô hình chữ M được hình thành...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.