OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD cũng có 1 cú tăng mạnh, phá qua vùng KC.
Hiện tại giá đang có điều chỉnh nhẹ.
Chờ mua tại vùng kênh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.