leducdat231197

Canh sell ở supply zone

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Canh sell ở supply zone
Bình luận: canh sell ở vùng supply tiếp theo
Đã hủy lệnh: k xuất hiện tín hiệu bãi tại các zone chuyển sang bias buy nhé ae

Bình luận