dinhchien

NZDUSD - Giảm theo Pivot & RSI 06-07-2022

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Xu hướng giảm: Đáy sau thấp hơn (LL) xuất hiện sau đỉnh sao thấp hơn (LH).
... LL có RSI < 30.
... LH có RSI < 60.

>>> Canh vào lệnh ở Fibonacci 50 & 61.8.
- Dừng lỗ: 23.6%.
- Chốt lời: 100%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.