tatdat9x

Waiting Sell NZD/USD

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Chờ bán NZD/USD 0.68900
Mục tiêu chốt lời tại 0.68200
Dừng lỗ tuyệt đối tại 0.69400

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.