TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_23/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau khi chạm vùng Hỗ trợ ở mức giá 0.67**, giá đã có 4 cây Bullish tăng đều. Momentum hiện tại là khá mạnh.
Tuy nhiên về tổng quan thì cấu trúc xu hướng vẫn là giảm. Cũng có khả năng giá sẽ tăng về vùng KC phía trên rồi quay lại tiếp tục xu hướng cũ.
Cần theo dõi tại vùng này để đưa ra nhận định tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.