PKTeam

NZDUSD có thể tăng điều chỉnh

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá NU đang dừng lại ở vùng cản cứng và cạnh giữa của channel tăng. Dự định NU sẽ có một bước tăng lại vùng supply zone trên trước khi giảm lại hay đi theo tiếp channel của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.