FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
chiến lược trong tuần tới của NZDUSD, đang hình thành mô hình W ở khung D1, canh Long theo chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.