FSFI

NZDUSD- Một cơ hội swing trade trong ngày bằng mô hình Gartley

FSFI Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD xu hướng hiện tại đang đi ngang.
Tôi có một cơ hội bán trong ngày, swing trade bằng mô hình Gartley.
Entry Limit: 0.72213.
Stoploss: 0.72613..
Target 1 dự kiến: 0.71810.
Target 2 dự kiến: 0.71528.
---
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro.
Bình luận:
Sau khi chạm lệnh 1. Tôi sẽ kéo stoploss lệnh 2 lên điểm hòa vốn. Vậy là có 1 lệnh miễn phí, nếu thị trường có đảo ngược cũng không thua lỗ.
Anh em muốn trao đổi kiến thức về giao dịch bằng Advanced pattern Hãy follow mình nhé.
Xin cảm ơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.