dinhchien

NZDUSD - Tăng theo Keltner Channels & ADX 12/8/2022

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Xu hướng tăng: Kênh giá Keltner & chỉ báo ADX
... Keltner tăng khi giá đóng cửa vượt lên Upper 1.
... ADX >= 35 cho xu hướng mạnh.
>>> Mở lệnh mua khi giá hồi về đường Upper 1 kênh Keltner .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.