stevehoang

Nhận định NZDUSD 16-20/11: Liệu có đảo chiều giảm ?

Giá xuống
SAXO:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Swing trade

SELL tại giá hiện tại hoặc limit tại giá 0.69263
SL 0.70601
TP1 0.65378
TP2 0.63791
RR = 4.12
Risk 2%. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.