Thaiteamtrader

#NZDUSD có dấu hiệu hồi phục.

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
#NZDUSD trên biểu đồ 4 giờ sau mức thấp gần đây và mức kiểm tra hoàn hảo ở mức 0,60000 bắt đầu di chuyển thoái lui lên phía trên.
Thị trường tạo ra một xung lực đầu tiên với việc kiểm tra mức Fibonacci 0,618 trên một hỗ trợ và sau đó nó di chuyển lên mức kháng cự hàng ngày phía trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.