OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Góc nhìn liên thị trường: Áp lực với các đồng tiền nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế thế giới
Tâm lý Risk-off chiếm ưu thế với Trung Quốc cắt giảm target về tăng trưởng vĩ mô. Áp lực giảm giá xuất hiện trên commodities metal.
Tỉ giá NZD/USD sắp tới sẽ phản ánh xu hướng tăng spread giữa Trái phiếu US10 năm và NZ10 năm trong thời gian qua sau khi kết thúc vùng tích lũy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.