hoangvuanh7693

Mua vào tại vùng hỗ trợ

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng tăng đang được hình thành trên khung D1. Chúng ta sẽ chờ đợi mua vào tại các vùng giá, đặt SL như trong hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.