TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_22/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đang có 1 đợt điều chỉnh của NZDUSD . Theo quan điểm cá nhân thì nên chờ giá hồi về vùng điều chỉnh( vùng màu đỏ), hợp lưu với biên trên của kênh giá để tiếp tục bán theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.