FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD

NZDUSD ngắm em này lâu rồi mà vẫn chưa có một điểm đẹp nào để vào cả

tiếp tục chờ giá phá qua 0.71207 một cách rõ ràng để có thể có một lệnh sell xuống

bây giờ thì đứng ngoài nhìn ngắm thôi không thể làm gì hơn cả

bình tĩnh anh em ơi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.