CuBin2802

Phân tích cặp NZDUSD_21.09.2023

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hiện tại xu hướng chính của NZDUSD vẫn là xu hướng giảm, canh hồi lên để sell xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.